Groepsleider

De eindverantwoordelijkheid over de werking van de Scouts ligt bij de groepsleider. Hij wordt hierin bijgestaan door adjunct-groepsleiders. Naast deze eigenlijke groepsleiding zijn er nog een aantal functies waarmee de goede werking van onze scoutsgroep wordt verzekerd.

Lowie Van Camp

Adjunct-groepsleiders

Felix De Gheldere

Yannick Samson

Antoon Libotte

Secretaris

Andreas Van Der Vennet

Financiën

Yannick Samson

Webmaster

Lennert Van Sever

Materiaalmeesters

Pepijn Devriendt

groepsleiding@scoutstervuren.be | facebook | twitter

Hertenbergstraat 1 Tervuren